top of page
Frida Åkerlund, Patrik Thulin, Velitchko Velitchkov – Retail Academics

Utvecklingspartner för retailers och varumärken

Vi på Retail Academics är specialiserade på att koda av köpbeteendet för att skapa insiktsdriven tillväxt i alla kanaler

Våra kunder

Upptäck

Det nya
shopperbeteendet 2023

Vi kan shopperbeteende

84 500+

Intervjuade kunder i butik och online

2 200+

Analyserade eyetracking- inspelningar av hela butiksbesök

640+

Utvärderade kampanjer

283+

Kundprojekt utförda

För brands

Nästan vilken frågeställning som helst om en befintlig eller kommande produkt kan vi besvara på ett datadrivet och lösningsorienterat sätt, genom tester i faktiska butiksmiljön.

För retailers

Vi erbjuder retailers att utvärdera, testa eller genomlysa sina frågeställningar genom pålitlig data från faktiska shopperbeteendet i butik.

Tjänster

Om oss

Företaget grundades 2011 med rötter i världsledande forskningen inom detaljhandel och shoppingbeteende. Vårt uppdrag är att leverera datadrivna insikter för att hjälpa våra kunder att excellera kampanjer och närvaron i butik.

Med våra unika shoppercentrerade metoder arbetar vi tillsammans med flera världsledande retailers och varumärken för att utveckla deras försäljning och kundupplevelse.

 

Lyssna in på Frida som gästar hos Next Gen Retail Pod
Om oss

Våra verktyg

För att få en heltäckande och djupgående förståelse av shopperbeteendet kombinerar vi ett anpassat urval av minst två datakällor som mäter olika aspekter av beteendet. Genom att till exempel koppla eyetrackingdata till kvittodata kan vi mäta beteendets effekt på kvittot.

Eyetracking

 

Genom avancerade eyetrackingglasögon kan vi få unika insikter om shopperbeteende som inte går att få från andra källor. Glasögonen filmar det som shoppers ser och visar var exakt de riktar blicken – med en känslighet på upp till 0,01 sekunder.

Shop-along

Våra egna marknadsundersökare följer med shoppers i butik och djupintevjuar dem om deras beteende. Under shop-alongs följer marknadsundersökarna med under hela kundrundan, eller den del som är relevant.

Benchmarking

Retail Academics har stora databaser med benchmarking för viktiga variabler i de flesta projekten, vilket tillåter oss att ge ett bredare perspektiv som hjälper att tolka den insamlade datan på ett relevant sätt.

 

Driftintervjuer

Driftpersonalens synpunkter är viktiga för många initiativ. Genom att ta med dem kan vi säkerställa en så effektiv och problemfri implementering och drift som möjligt.

Eyetrackingpanel online

 

Vi utför enklare eyetrackingtest genom en onlinepanel. På så sätt kan vi på kort tid generera unika och kostnadseffektiva insikter kring era förpackningar, planogram, kampanjer eller reklam. Förutom uppmärksamhet kan känslor och engagemang mätas.

Onlinepanel

Vi kan utföra storskaliga onlineenkäter med panel. De kan bidra till produktutveckling, utvärdering av varumärken eller fysiska butikskedjor, och även till e-handelsstudier för att utveckla och anpassa onlinekanaler.

Kvitto-/försäljningsdata

I samband med andra datainsamlingar kopplar vi ofta resultaten till kvittot, vilket tillåter oss att mäta vissa beteendens effekt på försäljningen. Utöver de utfrågade kundernas kvitton kan vi även få tillgång till butikens försäljningsdata.

Shopperobservationer

För att undersöka shopperns generella beteendemönster i butiken eller i kategorin kan våra marknadsundersökare utföra shopperobservationer. Denna metod kan lätt ge en stor volym och är ett viktigt komplement i många av våra studier.

Shopperintervju

Vi utför oftast butiksrelaterade enkäter i själva butiken med egna marknadsundersökare. Då är shoppern så nära köptillfället som möjligt och i den faktiska kontexten, vilket i vissa fall ger mycket högre kvalitet på svarsdatan.

Latin square och säljdata

Latin square är en akademiskt välgrundad metod som tillåter oss att utforma experiment i butik som kan isolera individuella testvariabler/initiativ, och kopplas till säljdata från butiken för att mäta initiativens olika effekter.

?

Mystery shopping

Vi erbjuder mystery shopping- undersökningar med våra erfarna marknadsundersökare.

Verktyg

Testimonials

När våra initiativ sätts i ett kategoriperspektiv, testas i riktiga butiker och beräknas med skarp försäljningsdata blir vi starkare i den centrala förhandlingen.

 

Med hjälp av Retail Academics analyser och insikter har vi fått både gehör och implementering av viktiga kategoriinitiativ över hela Dagligvaruhandeln.

Cloetta

Testimonials
bottom of page