top of page

Tjänster för retailers

Våra rötter finns i akademiska retail management-forskningen, vilket ger oss en solid teoretisk förankring i våra studier och rekommendationer. Samtidigt har vi sedan 2011 praktisk erfarenhet av tester, enkäter, ombyggnationer och forskning i verkliga butiker. Med bl.a. över 2 200 analyserade hela butiksbesök fångade med eyetracking vågar vi säga att vi kan butiker och deras shoppers bättre än någon annan.

Vi jobbar med retailers från bl.a. mode, convenience, livsmedel och farmaci för att utveckla deras koncept, säljplatser, eller kommunikation genom faktiska studier av shopperbeteendet. Att veta vad som funkar tillåter retailers att inverstera i initiativ med stor försäljnings- och nöjdhetseffekt. Att veta vad som inte gör det kan spara en betydlig mängd möda och resurser.

Kartläggning av omnichannelkundresan

Generell analys av shopperns väg till köp genom alla kanaler​.

 • Har våra shoppers webrooming- eller showroomingbeteenden? Vilken roll har våra olika kanaler i kundresan? Hur används vår fysiska butik av shoppers?

 • Hur använder shoppers mobilen i butik? Kan vi få dem att använda vår app mer?

 • Var når vi bäst shoppers innan köptillfället?

 • Hur kan vi bäst integrera våra online- och fysiska kanaler för en bättre omnichannelkundresa?

Kommunikationens effektivitet

Interaktion och upplevelse.

 • Uppmärksammas vår kommunikation? Var bör den placeras?

 • Har vi rätt mängd kommunikation i butiken?

 • Har kunden nytta av kommunikationen? Efterfrågas annan information?

Hållbarhetsutveckling

Från strategi till faktisk förändring i shopperbeteendet.

 • Hur kan vi med hjälp av nudging driva shoppern till mer hållbara beslut och beteenden i butiken? Kan vi på så sätt komma närmare våra hållbarhetsmål?

 • Hur ser shoppern på vår butik och dess utbud utifrån ett hållbarhetsperspektiv?

 • Kan vi underlätta för hållbarhetsmedvetna shoppers genom att bättre arbeta med kommunikation och placering i butik?

Konceptutvärdering

Inför och/eller efter implementering.

 • Hur ser shoppern på vårt butikskoncept? Skapar vi rätt upplevelse?

 • Hur framtidssäkrar vi vårt butikskoncept så att vi förblir lockande i en digitaliserad kontext?

 • Är vår fysiska butik en effektiv mötespunkt mellan shoppern och varumärket?

 • Beter sig shoppern så som vi förutsett i butiken?

 • Kan vi göra butiken mer lättnavigerad eller förbättra presentationen av utbudet?

Säljplatseffektivitet

Interaktion, försäljning och upplevelse.

 • Lyckas våra säljplatser fånga shopperns intresse?

 • Hur stor andel observerar eller köper från säljplatserna?

 • Hur kan vi öka försäljningen på säljplatser?

 • Har våra säljplatser de effekter på shopperupplevelsen som vi vill uppnå?

 • Hur påverkas butiksdriften av säljplatsen?

Vi skräddarsyr gärna

Våra kunder har ofta helt unika projekt som vi skräddarsyr från grunden. Vi anpassar oss alltid efter ert specifika behov och kan kombinera våra verktyg för skapa insikterna som krävs.

bottom of page