top of page

Tjänster för brands

Retail Academics har länge samarbetat med de största leverantörerna inom svensk dagligvaruhandel, men även inom andra konsumentvarusektorer. 

Det är svårt att förutse hur shoppers reagerar, speciellt när vana är inblandad. Då krävs mer än magkänsla om man vill lansera en ny produkt, ändra en förpackning, utföra en kampanj, eller utveckla kategorin. 

 

Vår unika förankring i fysiska butiken – där vi utför allt från enklare intervjuer till avancerade försäljnings- och beteendeexperiment – gör att varumärken kan känna sig säkra i att de får pålitlig och verklighetsbaserad data att ta beslut utifrån.

Butikstest

Tester i butik som säkrar implementeringen av initiativ.

 • Vilken placering i hyllan ger bäst försäljningseffekt för vår(a) produkt(er) och kategorin?

 • Går våra initiativ att implementera i butik? Vad får de för effekt?

 • Vilken kommunikation får mest uppmärksamhet i butiksmiljön?

 • Vilka databaserade argument kan vi använda för att driva implementeringen av våra initiativ i butik?

Produkt- och koncepttest

Utvärderar produkt- eller konceptinitiativ innan lansering för ökad sannolikhet att lyckas.

 • Hur kan vi förvänta oss att vår nya produkt presterar i butik?

 • Vad tycker shoppern om vår nya produkt, dess utseende och dess positionering jämfört med övriga utbudet?

 • Hur kommer vårt nya förpackningskoncept mottas av våra shoppers? Vad kan det ge för positiva/negativa effekter?

Insikter online

Hjälper accelerera försäljningen online genom shopperinsikter.

 • Hur beter sig våra shoppers online gentemot i fysisk butik?

 • Hur interagerar shoppern med vårt varumärkes online- och offlinetouchpoints?

 • Vilka av våra produkter och erbjudanden eftertraktas mest av shoppers online?

Kategoriutveckling

Fördjupande kategoriinsikter som driver kategoritillväxt.

 • Hur ska vi arbeta för att bidra till kategorins utveckling i butik?

 • Vad är det optimala planogrammet för att förbättra shopperupplevelsen, inspirera shoppern, och/eller göra våra produkter synligare i hyllan?

 • Hur kan vi bäst arbeta med inspiration i vår kategori?

 • Hur kan vi få shoppers att prova fler produkter?

Kampanjutveckling

Utvärderar kampanjer från flera perspektiv för att datadrivet optimera deras effekter.

 • Vilka erbjudanden, budskap och kampanjvaror är mest effektiva för vår kategori?

 • Hur kan vi öka försäljningen på våra kampanjinitiativ?

 • Har våra kampanjer rätt effekt på shopperupplevelsen och vår varumärkesperception?

 • Är kommunikationen som är kopplad till våra kampanjer effektiv? Hur kan den förbättras?

Vi skräddarsyr gärna

Våra kunder har ofta helt unika projekt som vi skräddarsyr från grunden. Vi anpassar oss alltid efter ert specifika behov och kan kombinera våra verktyg för skapa insikterna som krävs.

bottom of page