Tjänster

Digitaliseringen utmanar detaljhandelns traditionella affärsmodeller genom nya köpbeteenden och förväntningar. Butikens roll och dess koncept måste anpassas därefter. Samtidigt tränger digitaliseringen in i den fysiska butiken, vilket erbjuder nya möjligheter för att möta det nya beteendet och att skapa värdefulla insikter om kunden.

Utvecklingsprocessen för nästa generations butikskoncept måste navigera igenom osäkerheter och datadrivna insikter kommer att vara av yttersta vikt för att göra det framgångsrikt. Retail Academics är specialiserat på datadriven butiksutveckling. Oavsett om det handlar om att driva försäljning och upplevelse i det nuvarande butikskonceptet eller en fullständig omvandling, baseras vår utvecklingsprocess på hårda fakta.