Data-Driven Store Development

Vår utgångspunkt är en diagnos inom det befintliga butiksnätverket genom att koda av kundresan och kartlägga butikskonceptets hörnstenar: allokering av säljyta, kundvarv, exponeringar, kommunikation, inspiration, atmosfär etc. Detta ger oss en plattform för data och KPI:er som hjälper oss att skapa insikter och faktabaserade hypoteser i kombination med best practice.

Efter insikter vill vi ha proof-of-concept genom att testa hypoteserna i butikerna. Vår metod gör det möjligt genomföra testerna under ett fåtal veckor och i relativt få butiker för att uppnå pålitliga resultat med en tillfredsställande signifikansnivå.

Through in-store testing we examine each component of the new store concept and incrementally lay all pieces together based on evidence from hard facts.

Efter implementering av det nya konceptet hjälper Retail Academics till med ”Continuous Improvement” genom att kontinuerligt följa upp och analysera utvecklingen i butikerna.

Tidigare klienter